Yatırım Çalışmaları Devam Etmektedir

Yatırım Çalışmaları Devam Etmektedir

* Yerleşik alan içerisindeki gerçek ve tüzel kişi şirket gayrimenkullerinin kamulaştırılmasına esas gerekli taahhütler alınarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yatırım teklifi yapılmıştır.
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Kamu yararı kararı talep edilmiştir.
* Yerleşik alan içerisindeki Hazine ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait gayrimenkullerin Bozok OSB.'ye devri talep edilmiş olup, iş ve işlemleri devam etmektedir.
* Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kredi sözleşmesi hazırlanarak, ilgili bakanlığa gönderilmiştir.
* OSB. yerleşik alanı içerisinden bulunan, BOTAŞ, (TEİAŞ, ÇEDAŞ,) Yozgat Belediyesi, Yozgat -Alaca anayolu geçişi için Karayolları 6. Bölge, OSB kuruluşu ile bilgilendirilmiştir.
* OSB. yerleşik alanı Halihazır harita ve Zemin Etüt raporlarının hazırlanmasına başlanılmıştır.
* Bozok OSB.'nin tanıtımı için Web. sitemiz açılmıştır.
* Ankara-Sivas, Alaca yol ayırımına Bozok OSB'yi tanıtıcı Totem yaptırılması için çalışmalara başlanılmıştır.
* Bozok OSB. yerleşik alanı içerisinde İmar Planı yapılması hazırlıkları devam etmektedir.
* OSB. yerleşik alanı içerisinde İmar Planı yapılmasına esas olmak üzere; Karayolları Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, DSİ, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Afet Acil Durum İl Müdürlüğü, Yozgat Belediye Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarsa Kurum Görüşleri istenmiştir.
* Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan istenilen  kamu yararı kararı gelmiş olup,

 

Kamu kurum, kuruluş ve Maliye Hazinesine  ait arazilerin bedelsiz devir işlemleri başlatılmıştır. Yerleşik alan içerisinde kalan gerçek ve tüzel kişilere ait yaklaşık 466 dönüm arazinin kamulaştırma işlemlerine, Bozok OSB adına, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından başlanılmıştır.

Bozok OSB. Yozgat Valiliği Hizmet Binası Kat:3 -YOZGAT

0 354 212 10 48

0 532 405 33 61

omer.celik1@icisleri.gov.tr