Yerleşik Alan İçerisindeki Kamu Arazilerinin Devir İşlemleri Başlatılmıştır

Yerleşik Alan İçerisindeki Kamu Arazilerinin Devir İşlemleri Başlatılmıştır

Bozok Yerleşik alanı içerisinde kalan yaklaşık 6 parselde 748 dönüm Maliye Hazine arazisi, 4 parselde 17 dönüm İl Özel İdare arazilerinin, OSB. Kanunu'nun 4. maddesi ve 5082 sayılı Kanun'un 2. maddesinin (b) fıkrası gereğince, bedelsiz olarak Bozok OSB.'ye devri için çalışmalara başlanılmıştır.
Bu kapsamda:

 

* Yozgat  İl Genel Meclisi tarafından bedelsiz devir için karar alınmış ve OSB. Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

* Hazine arazilerinin devri için Yozgat Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nden devir talebin bulunulmuştur. Hazine arazilerinin devir yetkisi Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkisinde olduğu için 31.003.2017 tarihinde, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yazı yazılmış olup, Cevabı beklenilmektedir.

Bozok OSB. Yozgat Valiliği Hizmet Binası Kat:3 -YOZGAT

0 354 212 10 48

0 532 405 33 61

omer.celik1@icisleri.gov.tr