Hazine Arazilerinin BOzok OSB'ye Tahsisi Maliye Bakanlığınca Onaylandı

Hazine Arazilerinin BOzok OSB'ye Tahsisi Maliye Bakanlığınca Onaylandı

Bozok OSB yerleşik alanı içerisinde kalan Maliye Hazinesine ait (Mera) tarla, arsa, bağ bahçe vb. (Gayrimenkul) BOTAŞ tarafından kamulaştırılan araziler hariç olmak üzere, kalan arazi taleplerinin Bozok OSB'ye bedelsiz devir edilmesi, Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Yozgat Defterdarlığı'nda harita mühendisi bulunmaması sebebi ile gerekli ifrazların Yozgat İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından yapılması için talepte bulunulmuştur. Devir eden gayrimenkullerin ifraz işlemleri  yapıldıktan sonra, Tapu Siciline işlenmek üzere, Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir. işlemleri devam etmektedir.

Bozok OSB. Yozgat Valiliği Hizmet Binası Kat:3 -YOZGAT

0 354 212 10 48

0 532 405 33 61

omer.celik1@icisleri.gov.tr